Úvodní strana » Aktuality » Novinky » Testování žáků od 3. 1. 2022

Testování žáků od 3. 1. 2022

Vážení rodiče, vážení žáci,
v souladu s mimořádným opatřením MZdr ČR (viz příloha) budou testováni všichni žáci i zaměstnanci bez ohledu na to, zda prodělali nemoc či jsou očkovaní. Testování proběhne od 3. 1. do 16. 1. dvakrát týdně - vždy v pondělí a ve čtvrtek, pak již jen jedenkrát týdně v pondělí. Typy testů žáci znají, průběh samotného testování bude stejný jako při předchozích testováních. Pokud někdo nebude přítomen na testování v pondělí (či ve čtvrtek) ve stanoveném čase, bude otestován následně při prvním příchodu do školy.
Žáci, kteří se neotestují, se mohou prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nosit příslušnou ochranu úst a nosu.
 
Pokud je některý z žáků pozitivní v rámci čtvrtečního antigenního testování, nastupuje celá třída tzv. režim test-to-stay. To znamená, že každý den podstoupí všichni spolužáci antigenní test, a to až do doby, kdy původně antigenně pozitivní dítě obdrží negativní výsledek PCR testu. Pro celou třídu v tu dobu platí speciální režimová opatření – nošení roušky u žáků mladších 15 let ad.
 
Bližší informace - viz přílohy. 
 
V Praze dne 29. 12. 2022 
 
 
Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy