Úvodní strana » Aktuality » Novinky » Stravování (všech žáků) a školní družina pro děti z 1. a 2. ročníků a z přípravné třídy od 18. 11.

Stravování (všech žáků) a školní družina pro děti z 1. a 2. ročníků a z přípravné třídy od 18. 11.

Školní stravování

Všichni žáci z 1. a 2. ročníků a děti z přípravné třídy mají obědy od 18. 11. 2020 přihlášené do výše stavu konta. V případě, že o stravování nebudou mít zájem, je nutno obědy odhlásit nejpozději do 16. 11. 2020 do  14 h. Odhlášky proveďte elektronicky přes systém https://www.strava.cz/ nebo zasláním emailu na jidelna@zshovorcovicka.cz
 
Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:
  • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
  • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby,
  • žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy,
  • odběr stravy pro žáky v distanční výuce v čase od 12,20 – 13 h (POZOR ZMĚNA)!

Školní družina

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny dle stanovené organizace:

Ranní družina:

  • Příchody dětí od 6, 45 h – 7, 15 h

Odpolední družina:

Zákonný zástupce žáka je povinen v notýsku ŠD uvést pro jednotlivé pracovní dny časy odchodů svého dítěte ze ŠD. Možné časy odchodů jsou stanovené pro danou třídu v rozvrhu hodin (viz příloha). Z důvodu hodného zřetele je možné ve výjimečném případě po předchozí domluvě s příslušnou vychovatelkou vyzvednout své dítě v jiný čas stanovený v rozvrhu.
 
V Praze dne 12. 11. 2020
 
 
 
Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy