Úvodní strana » Aktuality » Novinky » Stravování (všech) žáků a školní družina od 4.1. 2021

Stravování (všech) žáků a školní družina od 4.1. 2021

Školní stravování

Všichni žáci a děti z přípravné třídy, pokud mají zájem o stravování od 4. 1. 2021, si musí obědy přihlásit přes elektronický systém https://www.strava.cz/ nebo zasláním e-mailu na jidelna@zshovorcovicka.cz. Pokud neznáte své přihlašovací údaje, pak kontaktujte vedoucí školní jídelny.
 
Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:
  • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
  • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby,
  • žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy,
  • odběr stravy pro žáky v distanční výuce je možný v čase od 13,15 – 14 h

Školní družina

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny dle stanovené organizace:
Ranní družina:
  • Příchody dětí od 6, 30 h – 7, 15 h
Odpolední družina:
Zákonný zástupce žáka je povinen v notýsku ŠD uvést pro jednotlivé pracovní dny časy odchodů svého dítěte ze ŠD – od 4. 1. 2021. Možné časy odchodů jsou stanovené pro danou třídu v příloze. Z důvodu hodného zřetele je možné ve výjimečném případě po předchozí domluvě s příslušnou vychovatelkou žáka vyzvednout v jiný čas.
 
 
V Praze dne 29. 12. 2020
 
 
 
Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy