Úvodní strana » Aktuality » Aktivity » Škola v přírodě - 7. ročníky

Škola v přírodě - 7. ročníky

Vážení rodiče, 
na základě předběžného zájmu o školu v přírodě pro letošní školní rok jsme pro třídy 7. AB vybrali Hotel Grádl v Železné Rudě – více na: http://hotelgradl.cz/.
 
Škola v přírodě se uskuteční v termínu 5. 6.  – 12. 6. 2020.
 
Předpokládaná cena ŠvP (obsahuje ubytování, stravování a dopravu) bude kolem 4 000 Kč. Konečná cena bude stanovena na základě skutečného počtu žáků a ceny dopravy.
 
Žádáme Vás o vyplnění předběžné přihlášky, kterou je třeba odevzdat nejpozději do 21. 11. 2019 třídnímu učiteli. Na základě předběžných přihlášek obdrží žáci závaznou přihlášku. Záloha ve výši 1 500 Kč bude splatná nejpozději do 24. 1. 2019 bezhotovostně na účet školy. Doplatek ve výši 2 500 Kč bude zaslán na účet školy nejpozději do 31. 3. 2020. Během června proběhne vyúčtování a přeplatek bude vrácen na účet zák. zástupců.
 
Číslo účtu pro platby: 2592185/0300
VS: 324085
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení žáka, třída, ŠvP
 
vedení školy