Úvodní strana » Aktuality » Novinky » Rozhodnutí o zařazení do přípravné třídy

Rozhodnutí o zařazení do přípravné třídy

Vážení rodiče,
níže zveřejňujeme rozhodnutí o zařazení dětí do přípravné třídy ve školním roce 2022-2023. V souladu s ochranou osobních údajů jsou zveřejněny pouze registrační kódy, které byly součástí žádostí o zařazení dítěte do přípravné třídy.   
Potřebné informace k přijímacímu řízení do zájmového vzdělávání (školní družina) obdržíte v září na  informační schůzce, která se bude konat 1. 9. 2022. Bližší pokyny k organizaci dne 1. 9 . 2022 budou zveřejněny během měsíce srpna na webu školy a zároveň zaslány prostřednictvím emailu.
Dále přikládáme seznam pomůcek a přihlášku ke stravování ve školní jídelně - informace k provozu a platbám naleznete na webu školy, v záložce „služby“. V průběhu měsíce června či v posledním srpnovém týdnu po předchozí domluvě s vedoucí školní jídelny můžete vyplněnou přihlášku odevzdat a zároveň si vyzvednout čip ke stravování za poplatek 50,-Kč.
O zařazení dítěte do přípravné třídy bylo v souladu s ust. § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhotoveno rozhodnutí v písemné podobě, které je součástí spisu. Rozhodnutí v písemné podobě nebude doručováno. Můžete požádat ředitele školy prostřednictvím zástupkyň ředitele školy o jeho vydání po 7 dnech od zveřejnění tohoto rozhodnutí.
 
V Praze dne 26. 5. 2022
 
 
Mgr. Tomáš Táborský
ředitel