Úvodní strana » Aktuality » Novinky » Rozhodnutí o přijetí k zájmovému vzdělávání ve ŠD

Rozhodnutí o přijetí k zájmovému vzdělávání ve ŠD

Vážení rodiče, 
 
v příloze zveřejňujeme v souladu s ustanovení § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o přijetí k zájmovému vzdělávání ve školní družině.
 
U přijatých žáků žádáme o provedení platby za zájmové vzdělávání ve ŠD dle zveřejněných pokynů.
 
Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy