Úvodní strana » Aktuality » Novinky » Rozhodnutí o odkladu školní docházky

Rozhodnutí o odkladu školní docházky

 Vážení rodiče,
 níže v příloze zveřejňujeme rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky o jeden školní rok.
  
Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy 
 
Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky je v souladu s ust. § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhotoveno v písemné podobě, která je součástí spisu. Rozhodnutí v písemné podobě nebude doručováno. Můžete požádat ředitele školy prostřednictvím zástupkyň ředitele školy o jeho vydání po 7 dnech od zveřejnění tohoto rozhodnutí.
 
 
V Praze dne 5. května 2023