Úvodní strana » Aktuality » Novinky » Přijímací zkoušky nanečisto

Přijímací zkoušky nanečisto

Pro naše žáky 9. ročníků jsme připravili „Přijímací zkoušky nanečisto“. Žáci při nich vypracují test z matematiky a z jazyka českého. Forma testu, způsob zadání a hodnocení bude podobné jako u testů na přijímacích zkouškách.

Co mohou uchazeči získat?

 • Ověří si práci s testem podobným tomu u přijímací zkoušky.
 • Mohou si vyzkoušet časovou náročnost průběhu zkoušky.
 • Doplní si informace a poznají, co by měli ještě procvičit na skutečné přijímací zkoušky.

Organizace:

 • Termín - 24. 3. 2020
 • příchod na 8:45 h
 • Test z matematiky: 8:55 - 10:20 h (15 min organizační pokyny, 70 min test)
 • 10:20 - 10:40 - rozbor testu, otázky k PZk
 • 10:40 - 10:55 - přestávka
 • Test z českého jazyka: 10:55- 12:10 (15 min organizační pokyny, 60 min test)
 •  12:10 - 12:35 - rozbor testu, otázky k PZk
 • 12:35 - konec testování, odchod žáků na oběd a domů

Pomůcky:

 • Rýsovací a psací potřeby – černě nebo modře píšící propisovací tužka, nepoužívejte gumovací pera.

Přihlášky:

Přihlášku odevzdejte třídní učitelce Mgr. Lucii Doleželové nejpozději do 14. 3. 2020.
 
 
Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy