Úvodní strana » Aktuality » Novinky » Preventivní testování ve školách

Preventivní testování ve školách

Na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 18. listopadu 2021 s účinností od 22. listopadu 2021 a Mimořádného opatření MZd ČR  Č. j.: MZDR 14600/2021-24/MIN/KAN ze dne 20. listopadu 2021 s účinností od 6. prosince 2021 se bude od pondělí 6. prosince 2021 dále provádět preventivní testování žáků ve školách a pak následně každé pondělí. Pokud nebude prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu.
Cílem tohoto testování je zároveň snaha předejít případnému zavádění opatření omezujících standardní chod škol, ke kterému by bylo pravděpodobně nutno přistoupit v případě dalšího nárůstu výskytu nemoci covid-19 ve školách v souvislosti s dále se zhoršující epidemickou situací.
Organizace testování na škole bude stejná jako v uplynulých týdnech, podrobné informace viz příloha.
 
V Praze dne 22. 11. 2021
 
Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy