Úvodní strana » Aktuality » Novinky » Přerušení provozu ŠD a ŠJ, výpisy z vysvědčení

Přerušení provozu ŠD a ŠJ, výpisy z vysvědčení

Předávání výpisů z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/21
Vzhledem k omezení osobní přítomnosti žáků na základních a středních školách plynoucích z krizových opatření vlády ČR  v souvislosti s epidemií covid-19 (zejm. Usnesení vlády ze dne 23. 12. 2020 č. 1377) vydalo MŠMT Opatření obecné povahy pod č. j. MSMT-46545/2020-1, kterým se předávání vysvědčení (výpisu z vysvědčení) odkládá na dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční výuku.

Organizace předávání výpisů z vysvědčení

  • Žákům 1. – 2. ročníků bude výpis z vysvědčení předán dne 28. 1. 2021.
  • Žákům 3. – 9. ročníků bude výpis z vysvědčení předán nejdéle třetí den, kdy bude umožněna jejich osobní přítomnost na vzdělávání.
Žáci a jejich zákonní zástupci jsou o hodnocení za první pololetí školního roku 2020/2021 informováni prostřednictvím systému Bakaláři.
 
Provoz ŠD a ŠJ o pololetních prázdninách
Ředitel školy rozhodl z organizačních důvodů  o přerušení provozu školní družiny a školní jídelny dne 29. 1. 2021.
 
V Praze dne 27. 1. 2021
 
 
Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy