Úvodní strana » Aktuality » Aktivity » Poppy Day and Halloween

Poppy Day and Halloween

Podzim je v anglosasky mluvících zemích bohatý na oslavy a události. V rámci hodin anglického jazyka si některé z nich se žáky připomínáme, povídáme si o nich a věnujeme se jim v rámci projektů.
31. října se slaví Halloween, obdoba našich Dušiček. Napříč ročníky jsme si o tomto původně pohanském svátku četli a povídali, pro žáky byly připravené zábavné aktivity a na prvním stupni pak 3. a 4. třídy měly v rámci výuky Halloweenskou lekci se strašidelnými kostýmy a čarodějnickým občerstvením.
11. listopad si celý svět připomíná jako výročí konce první světové války, a proto je tento významný den věnován památce válečných veteránů. Při této příležitosti jsme si v hodinách anglického jazyka připomněli události spojené s 11. listopadem 1918 i důvody, proč si lidé nejen ve Velké Británii v tento den připínají a nosí vlčí máky. Občas je tento den nazýván „Poppy Day“, dle vlčího máku, a poppy, avšak oficiální název je „Rememberance Day“.
Žáci 6. ročníku pak zpracovali „Rememberance Day“ ve svých projektech a seznámili tak ostatní s důležitostí nezapomínat na ty, kteří bojovali nejen za svou vlast, ale i za nás.