Úvodní strana » Aktuality » Novinky » Platba za pracovní sešity

Platba za pracovní sešity

Vážení rodiče, 

níže zveřejňujeme výši platby za pracovní sešity - vyjma pracovních sešitů do výuky cizích jazyků, které půjdou na vrub školy.

Omlouváme se za způsobenou chybu u 2. ročníků, pokud jste již poukázali platbu, prosíme o doplatek ve výši 108 Kč. Děkujeme za pochopení.

Platbu poukazujte:  

  • na účet č.: 2592185/0300
  • variabilní symbol: uveden v příloze - je vždy specifický pro konkrétní třídu
  • výše platby: uvedena v příloze - je vždy specifická pro konkrétní třídu
  • zpráva pro příjemce: jméno a příjmení žáka, třída

Termín úhrady: nejdéle do 30. 10. 2019