Úvodní strana » Aktuality » Novinky » Organizace předávání výročních vysvědčení - 30. 6. 2020

Organizace předávání výročních vysvědčení - 30. 6. 2020

Vážení rodiče,
na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 20584/2020-4/MIN/KAN s účinností od 22. – 30. 6. 2020 je umožněna osobní přítomnost všech žáků za účelem převzetí vysvědčení. Podmínkou vstupu do budovy školy je odevzdání čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které zákonný zástupce vyplní a podepíše s datem 30. 6. 2020. 
 
Harmonogram předávání vysvědčení a pokyny k organizaci dne 30. 6. 2020 jsou uvedeny v přílohách.
 
 
V Praze dne 17. 6. 2020
 
 
 
Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy