Úvodní strana » Aktuality » Novinky » Obecné informace k nástupu žáků 2. stupně od 8. 6. 2020 - AKTUALIZOVÁNO

Obecné informace k nástupu žáků 2. stupně od 8. 6. 2020 - AKTUALIZOVÁNO

Vážení rodiče,
 
v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví pod čj. MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN ze dne 25. 5. 2020 je možné realizovat občasné vzdělávací a socializačních aktivity pro žáky druhého stupně základních škol, a to v období od 8. do 30. června 2020
Účast žáků bude dobrovolná, vzdělávání žáků 6. až 8. ročníků v Základní škole, Praha 8, Hovorčovická 11 bude zabezpečena vždy ve dvou dnech v týdnu - ve skupinách do 15 žáků. Vzdělávání bude probíhat zpravidla ve 4 vyuč. hodinách (zejména hlavní předměty). Stravování bude zajištěno ve ŠJ. Upozorňujeme, že v případě, kdy počet přihlášených žáků bude z jedné třídy vyšší než 15, budou vytvořeny skupiny žáků z různých tříd, příp. ročníků, a to na základě rozhodnutí ředitele školy.
V příloze uvádíme pokyn ředitele školy k zajištění provozu základní školy do konce školního roku.
 
Svůj zájem o účast Vašeho dítěte ve škole od 8. 6. sdělte třídním učitelům 6. - 8. ročníků nejpozději do 28. 5. do 10 h (emailem, telefonicky či přes systém Bakaláři). 
 
První den nástupu je nutné odevzdat originál žádosti o zařazení dítěte do dětské skupiny a čestné prohlášení s dnem nástupu žáka do školy.
 
V Praze dne 26. 5. 2020
 
Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy