Úvodní strana » Aktuality » Novinky » Obecné informace k nástupu žáků 1. stupně od 25. 5. 2020

Obecné informace k nástupu žáků 1. stupně od 25. 5. 2020

Vážení rodiče,
v souladu s harmonogramem uvolňování opatření ve školách bude povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně v základních školách od 25. 5. 2020, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná. Máte-li zájem, aby se Vaše dcera či Váš syn účastnili uvedeného vzdělávání od 25. 5. 2020, pak je nutné závaznou přihlášku zaslat do 15. 5. 2020 třídnímu učiteli. Na základě vyplněné závazné přihlášky bude stanovena celková organizace, tzn. časy odchodů žáků, rozdělení žáků do skupin a rozvrh hodin. Součástí přihlášky je i vyplněné čestné prohlášení, které žák odevzdá při vstupu do budovy školy oprávněnému pedagogovi. Organizaci vzdělávání obdržíte do 21. 5. a bude zveřejněna následně na webu školy.
 
V Praze dne 12. 5. 2020
 
 
 
Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy