Úvodní strana » Aktuality » Novinky » Volby do školské rady za zákonné zástupce

Volby do školské rady za zákonné zástupce

Ředitel Základní školy, Praha 8, Hovorčovická 11, Mgr. Tomáš Táborský, vyhlašuje dle § 167 odst. 2  a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a dle Volebního řádu školské rady, volby členů do školské rady z řad pedagogických pracovníků a zákonných zástupců nezletilých žáků.
 
Volba člena za zákonné zástupce nezletilých žáků se koná dne 6. a 7. 9. 2021 od 18,00 h – 19,30 h ve vestibulu školy.
 
Kandidáti z řad zákonných zástupců nezletilých žáků
Kandidát o členství ve školské radě vyplní „Kandidátní lístek“, s vlastnoručně podepsaným prohlášením, že souhlasí se svou kandidaturou. Formulář je ke stažení na webových stránkách školy nebo k dispozici v kanceláři školy.
Termín odevzdání kandidatury je nejpozději do 30. 6. 2021 zasláním na emailovou adresu: sarka.jesinova@zshovorcovicka.cz
Jména kandidátů budou zveřejněna na stránkách naší školy nejméně 14 dnů před volbami.
 
 
 
V Praze dne 1. 6. 2021
 
 
Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy