Úvodní strana » Aktuality » Aktivity » Navzdory Covidu holdujeme pohybu

Navzdory Covidu holdujeme pohybu

I když nestálá epidemiologická situace aktuálně nesvědčí tělesné výchově, dbáme na ZŠ Hovorčovická na podporu pozitivního vztahu našich žáků ke sportování a radosti z něj. Vytváříme dětem podmínky k pohybu o přestávkách, kdy mohou v případě příznivého počasí využít nově zrekonstruované atrium vybavené nejen sportovními prvky, jako jsou stoly na stolní tenis a plochy s tartanovým povrchem, ale i stolky s lavicemi, díky kterým je atrium vhodné i pro vyučování na čerstvém vzduchu. Tento důležitý prvek moderního školství vítají naši žáci i pedagogové jako příjemné a užitečné zpestření výuky.
Úpravou učebního plánu byly v loňském školním roce navýšeny hodiny tělesné výchovy na tři hodiny týdně ve třech ročnících prvního stupně a dvou ročnících stupně druhého. Nejen touto hodinou tělesné výchovy navíc budujeme u dětí pozitivní a trvalý vztah k pohybu. Snažíme se jim též zpříjemnit prostředí, ve kterém se sportu věnují.
Během letních prázdniny byla díky investici 184 945 Kč zrekonstruována podlaha ve velké tělocvičně a ve spojení s nedávným doplněním a obohacením nového vybavení obou tělocvičen nabízí nyní naše škola moderní a perfektně zařízené prostory pro atraktivní výuku tělesné výchovy. Žáci všech věkových kategorií se rádi chopí čerstvých švihadel, míčů, pálek na stolní tenis a radostně dávají góly do nových branek na fotbal, či fandí na krásných lavičkách. Největší nadšení pak způsobilo vybavení tělocvičen trampolínami a basketbalovými koši s nastavitelnou výškou podle věku našich sportovců. Oku pak lahodí a radosti ze hry přispívá nejnovější úprava – rekonstrukce parket a barevné vyznačení ploch ve velké tělocvičně.
Těší nás, že naši žáci aktivně vyhledávají pohyb i ve volném čase, o čemž svědčí intenzivní účast na kroužcích sportovního zaměření, které se v budově ZŠ Hovorčovická konají, jako je moderní gymnastika, stolní tenis, basketbal, volejbal či florbal.
Jsme rádi, že malí sportovci mohou v tak pěkném prostředí zlepšovat své zdraví, zvyšovat fyzickou kondici a docházet k poznání, že není důležité podávat špičkové výkony, ale takové, které jim dávají radost z pohybu.