Úvodní strana » Aktuality » Aktivity » Návštěva ZOO Praha se 7.B

Návštěva ZOO Praha se 7.B

Dne 4. května jsme se vydali se třídou 7. B do zoologické zahrady. Exkurze nám navazovala na téma právě probíraných savců. Po příchodu nás čekal program vytvořený průvodcem, kde jsme si poslechli velmi zajímavé informace o etologii zvířat, tedy o jejich chování a žáci se naučili rozlišovat chování vrozené a získané. Poté jsme pokračovali vlastním programem, který nás provedl celým areálem, a žáci ve skupinách doplňovali informace do předem připraveného pracovního listu, který kopíroval naši trasu. Žáci museli vyhledávat informace na naučných panelech a občas se také zeptat personálu nebo čerpat z vlastních znalostí. Exkurzi si někteří žáci zpestřili také cestou na lanovce anebo například zmrzlinou ze stánku. Návštěvu ZOO Praha jsme si moc užili.