Úvodní strana » Aktuality » Novinky » Kroužky angličtiny ve školním roce 2021/22 – 2. pololetí

Kroužky angličtiny ve školním roce 2021/22 – 2. pololetí

Storytelling  - základem je příběh ...
​Na základě našich dlouholetých zkušeností je obsah kroužku postaven na příbězích. Nepoužíváme klasickou učebnici, ale původní dětské anglické knížky s příběhy, kterým díky ilustracím porozumí i začátečník. Opakovaným čtením a dalšími aktivitami na příběh navázanými děti vnímají text a následně i sami aktivně používají to, co v danou chvíli odpovídá jejich momentální úrovni: začátečník si z příběhu odnese několik klíčových slov, pokročilejší dítě slůvka úplně jiná, fráze a často se naučí i celý text. Součástí hodin jsou hry, písničky, říkanky a scénky a důraz je kladen na aktivní komunikaci všech dětí. 
Jedné knize se věnujeme zhruba 4 lekce.
Kroužky pořádá sdružení lektorů anglického jazyka English Line ve spolupráci se ZŠ Hovorčovická. Všechny kroužky probíhají v budově školy ZŠ Hovorčovická.
 
Přihlášky na 2. POLOLETÍ
Pro přihlášení dětí, které již chodily v 1. pololetí není potřeba se přihlašovat, stačí zaplatit kurzovné viz dole.
Na čtvrtečních kurzech pro 2. a 4. ročník rádi přivítáme i nové děti.
Pokud máte zájem, vyplňte přihlášku nejpozději do 31.1.2022.
 
Cena kurzu je 1650 Kč za pololetí. Kurzy začínají v týdnu od 31.1.2022 a končí v týdnu od 30.5.2022. Neučí se v době školních prázdnin, případné odpadlé hodiny budou nahrazeny během června.
 
Kurzovné uhraďte, prosím, na účet číslo 670100-2215798194/6210, do zprávy pro příjemce napište ZŠ Hovorčovická, jméno vašeho dítěte a třídu.
Kurzy:
  • Storytelling 0. a 1. ročník - pondělí 13-13.45
  • ​Storytelling 2.ročník - čtvrtek 13-13.45
  • ​Storytelling 4. a 5.ročník - čtvrtek 14-14.45
 
​Dáša Tichá, englishline@volny.cz