Úvodní strana » Aktuality » Aktivity » Informace pro žáky nově nastupující do 1. ročníku

Informace pro žáky nově nastupující do 1. ročníku

Vážení rodiče,
 
v souvislosti s přijetím žáků k povinné školní docházce ve školním roce 2020/2021 zveřejňujeme rozdělení žáků do jednotlivých tříd spolu se seznamem pomůcek, které bude nutné dětem zakoupit.  
Potřebné informace k přijímání žáků k zájmovému vzdělávání ve školní družině obdrží rodiče žáků v září na  třídní schůzce, která se bude konat 1. 9. 2020. Bližší pokyny k organizaci prvního dne ve škole budou zveřejněny během měsíce srpna na webu školy a zároveň zaslány prostřednictvím emailu.
Níže zveřejňujeme přihlášku ke stravování ve školní jídelně - informace k provozu a platbám naleznete na webu školy v záložce „služby“. V průběhu měsíce června či v posledním srpnovém týdnu po předchozí domluvě s vedoucí školní jídelny můžete vyplněnou přihlášku odevzdat a zároveň si vyzvednout čip ke stravování za poplatek 50,-Kč.
 
 
V Praze dne 28. 5. 2020
 
 
vedení školy