Úvodní strana » Aktuality » Novinky » Informace pro nově nastupující žáky do 1. ročníků

Informace pro nově nastupující žáky do 1. ročníků

Vážení rodiče,
v souvislosti s přijetím Vašeho dítěte k povinné školní docházce ve školním roce 2022-23 v příloze uvádíme rozdělení žáků do jednotlivých tříd. V souladu s ochranou osobních údajů jsou zveřejněny pouze registrační kódy, které byly součástí žádostí o přijetí. V příloze naleznete i seznam pomůcek, které bude nutné dětem opatřit. 
Potřebné informace k přijímacímu řízení do zájmového vzdělávání (školní družina) obdržíte v září na  informační schůzce, která se bude konat 1. 9. 2022. Bližší pokyny k organizaci 1. dne budou zveřejněny během měsíce srpna na webu školy a zároveň zaslány prostřednictvím emailu.
Dále přikládáme přihlášku ke stravování ve školní jídelně - informace k provozu a platbám naleznete na webu školy, v záložce „služby“. V průběhu měsíce června zasílejte vyplněnou přihlášku emailem hospodářce školní jídelny a následně od 2. dne po zaslání přihlášky ve dnech Po – Čt od 8 – 13 h si můžete v kanceláři ŠJ vyzvednout čip ke stravování za poplatek 50,- Kč.