Úvodní strana » Aktuality » Novinky » Informace pro nově nastupující žáky 1. ročníků

Informace pro nově nastupující žáky 1. ročníků

Vážení rodiče,
v souvislosti s přijetím Vašeho dítěte k povinné školní docházce ve školním roce 2023-24 v příloze uvádíme rozdělení žáků do jednotlivých tříd. V souladu s ochranou osobních údajů jsou zveřejněny pouze registrační kódy, které byly součástí žádostí o přijetí. V příloze naleznete i seznam pomůcek, které bude nutné dětem opatřit. 
Potřebné informace k přijímacímu řízení do zájmového vzdělávání (školní družina) obdržíte v září na  informační schůzce, která se bude konat 4. 9. 2023. Bližší pokyny k organizaci 1. dne budou zveřejněny během měsíce srpna na webu školy a zároveň zaslány prostřednictvím emailu.
Dále přikládáme přihlášku ke stravování ve školní jídelně - informace k provozu a platbám naleznete na webu školy, v záložce „služby“. V průběhu měsíce června (případně na konci měsíce srpna) po předchozím zaslání osekonavé přihlášky na email: jidelna@zshovorcovicka.cz si můžete vyzvednout čip ke stravování za poplatek 50,-Kč v kanceláři vedoucí ŠJ (kromě 15. a 16. 6.).