Úvodní strana » Aktuality » Aktivity » Informace pro děti nově nastupující do přípravné třídy

Informace pro děti nově nastupující do přípravné třídy

Vážení rodiče,
v souvislosti s přijetím dětí ke vzdělávání v přípravné třídě ve školním roce 2020/2021 zveřejňujeme seznam pomůcek, které bude nutné dětem zakoupit.  
Potřebné informace k přijímání žáků k zájmovému vzdělávání ve školní družině obdrží rodiče dětí v září na  třídní schůzce, která se bude konat 1. 9. 2020Bližší pokyny k organizaci prvního dne ve škole budou zveřejněny během měsíce srpna na webu školy a zároveň zaslány prostřednictvím emailu.
Níže zveřejňujeme přihlášku ke stravování ve školní jídelně - informace k provozu a platbám naleznete na webu školy v záložce „služby“. V průběhu měsíce června či v posledním srpnovém týdnu po předchozí domluvě s vedoucí školní jídelny můžete vyplněnou přihlášku odevzdat a zároveň si vyzvednout čip ke stravování za poplatek 50,-Kč.
 
V Praze dne 28. 5. 2020
 
 
Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy