Úvodní strana » Aktuality » Novinky » Informace k novým omezením ve školství s platností od 14. 10. 2020.

Informace k novým omezením ve školství s platností od 14. 10. 2020.

Vláda ČR omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.

 1. provoz základních škol podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole; nově tedy uzavření obou stupňů ZŠ včetně přípravné třídy.
 2. provoz středisek volného času, školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání, nově tedy včetně školních družin.

Omezení provozu škol a školských zařízení uplatňována do konce dne 13. 10. 2020:

Od 12. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 23:59 hod. se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé České republiky:
omezuje provoz 2. stupně ZŠ podle školského zákona tak, že v týdnu od 12. do 16. 10. se neúčastní osobně na vzdělávání první polovina tříd a v týdnu od 19. do 23. 10. se osobně neúčastní druhá polovina tříd. Třídy, které se osobně neúčastní vzdělávání, se vzdělávají povinně distančně podle § 184 a) školského zákona.
 
Od 26. 10. 2020 0:00 hod. do 27. 10. 23:59 hod. se zakazuje osobní přítomnost žáků ZŠ, SŠ, konzervatoří a ZUŠ na vzdělávání. Toto platí pro všechny žáky těchto škol a školských zařízení bez výjimky. MŠMT k tomuto vydalo opatření (Č. j.: MSMT-39185/2020-1) a v těchto dvou dnech nebude povinné distanční vzdělávání.

 

Výdej jídel strávníkům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování i dětem/žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Strávníci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat dle stanoveného harmonogramu (viz níže). Všichni žáci mají obědy odhlášené. Zákonní zástupci žákům, kteří budou mít o odběr obědů zájem, obědy přihlásí prostřednictvím emailu: jidelna@zshovorcovicka.cz.

Harmonogram vyzvedávání obědů:

 • 1. i 2. st.                     11, 30 – 14, 00 h
 • Vstup do školní jídelny vchodem u školní družiny.

Zajištění distanční výuky od 14. 10. – 16. 10. 2020

 • 1. st. - vyučující zadají práci žákům dne 13. 10. při prezenční výuce a prostřednictvím programu Bakaláři/Komens
 • 6. + 7. roč. - výuka on-line dle rozvrhu (viz níže)
 • 8. + 9. roč.  - výuka on-line dle stávající organizace (viz níže)
  • Distanční vzdělávání bude probíhat užitím videokonferencí přes aplikaci WEBEX.
  • Přihlašovací odkazy pro žáky 6. + 7. roč. budou k dispozici na webu školy nejdéle do 20h dne 13. 10. 
K videokonferenci se žáci připojují odkazem na webu školy vždy 5 minut před začátkem online výuky.
Při přihlašování vyplní celé své jméno a příjmení.
 

Zajištění distanční výuky od 19. 10. – 23. 10. 2020

 • 1. st.                     výuka on-line dle stanoveného rozvrhu
 • 2. st.                     výuka on-line dle stanoveného rozvrhu
Distanční vzdělávání bude probíhat užitím videokonferencí přes aplikaci WEBEX. Přihlašovací odkazy pro žáky 1. st. budou k dispozici na webu školy do soboty 17. 10. do 20 h.
K videokonferenci se žáci připojují odkazem na webu školy vždy 5 minut před začátkem online výuky.
Při přihlašování vyplní celé své jméno a příjmení.
 

Informace k ošetřovnému 

 
V Praze dne 13. 10. 2020                                                                                            
 
 
Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy