Úvodní strana » Aktuality » Aktivity » Demokracie mýma očima

Demokracie mýma očima

Ve dnech 26. – 27. 4. 2023 se žáci 6. ročníku účastnili projektu společnosti InBáze, která spolupracuje se školami a pedagogy na projektech zaměřených na multikulturní výchovu.
Cílem projektu je podpořit či změnit postoje českých dětí a mládeže v toleranci k migrantům a lidem odlišného původu a tím tak předcházet xenofobii, nenávistným projevům a diskriminaci vůči této skupině.
Naši šesťáci si během devadesátiminutového programu připomněli principy demokracie a význam pojmu lidská práva. Díky historické prezentaci si žáci upevnili učivo o kolébce demokracie – starověkém Řecku, se kterým se podrobně seznámili již v hodinách dějepisu.
Ve stěžejní části programu se lektorka věnovala projekci video spotů a děti při skupinových činnostech skvěle reagovaly na modelové situace jednotlivých principů demokracie a lidských práv. Vyzkoušely si nejen hry na interaktivní tabuli, ale velmi je zaujala také hra na předsudky a aktivita nazvaná Iet balónem, při které musely diskutovat o svých názorech na důležitost jednotlivých lidských práv a demokraticky se shodnout se svými spolužáky.
Mnoho otázek a emocí v nich vzbudil i snímek oceněný Cenou Paměti národa. Šlo o příběh o porušování lidských práv.
Ta pokračovala i po skončení pořadu a naši šesťáci se svými učitelkami jistě nezapomenou na proběhlý program ani na hlavní zásady demokracie, kterými jsou svoboda a rovnost.
 
Mgr. Dita Tomková