Úvodní strana » Aktuality » Aktivity » Cena Eduarda Štorcha 2020

Cena Eduarda Štorcha 2020

Městská část Praha 8 pravidelně uděluje Cenu Eduarda Štorcha za pedagogický přínos pedagogickým pracovníkům základních škol, zřízených městskou částí. Za rok 2020 rada městské části schválila ocenění pro patnáct pracovníků základních škol na základě nominací jednotlivých školských rad.
Za naši školu ocenění obdržela paní učitelka z 1. stupně Mgr. Lenka Jiřičková. Cenu jí osobně předal pan místostarosta Mgr. Tomáš Tatranský.