Úvodní strana » Aktuality » Aktivity » Branné dny

Branné dny

Za podpory MČ Prahy 8 proběhly na naší škole ve čtvrtek a pátek 20. a 21. června branné dny. Po oba dny se odborníci věnovali žákům druhého stupně a zážitkovou formou se děti dozvídaly, jak čelit krizovým situacím spojeným s obecním ohrožením.
Pod vedením odborníků na danou problematiku, kteří mají zkušenosti s prací s mládeží a zároveň slouží jako vojáci Aktivních záloh AČR, se žáci a žákyně ve čtyřech 45minutových blocích obsahujících  jak teoretickou, tak praktickou část interaktivní formou dozvěděli, jak čelit obecnému ohrožení. Ve škole byla připravena čtyři stanoviště.
Stanoviště 1: Hašení požáru
Na prvním stanovišti se žáci seznámili s teorií a praxí hašení požáru. Po úvodní přednášce, která zahrnovala informace o různých typech hasicích přístrojů a způsobech hašení, si žáci mohli vyzkoušet hašení simulovaného požáru. Tento zážitek byl nejen zábavný, ale především poučný, protože si žáci uvědomili, jak důležité je správně a rychle reagovat v případě požáru.
Stanoviště 2: Obrana proti útočníkovi
Druhé stanoviště bylo zaměřeno na sebeobranu. Instruktor žákům vysvětlil základní principy bezpečnosti a ukázal jednoduché, ale efektivní techniky sebeobrany. Poté si žáci mohli v bezpečném prostředí vyzkoušet různé situace, kdy je nutné se bránit. Tato zkušenost jim poskytla nejen praktické dovednosti, ale také větší sebedůvěru a pocit bezpečí.
Stanoviště 3: Základy první pomoci
Třetí stanoviště se věnovalo základům první pomoci. Žáci se naučili, jak správně poskytnout první pomoc při různých typech zranění, včetně resuscitace, ošetření popálenin a zlomenin. Instruktor jim ukázal, jak používat lékárničku a jak správně komunikovat s tísňovou linkou. Praktické cvičení na figurínách a vzájemné procvičování poskytlo žákům cenné zkušenosti, které mohou v budoucnu zachránit životy.
Stanoviště 4: Nebezpečný vojenský materiál
Na posledním stanovišti se žáci dozvěděli o nebezpečném vojenském materiálu. Instruktor jim ukázal různé typy vojenské munice a vysvětlil, jak se chovat, pokud by na něco takového narazili. Cílem bylo zvýšit povědomí o nebezpečí, které takový materiál představuje, a naučit žáky správné reakci v případě nálezu. Tento blok byl velmi informativní a přispěl k celkové bezpečnostní výchově žáků. Žáci si také vyzkoušeli, jak se co nejrychleji obléci v případě, že je v ovzduší nebezpečný plyn. Tato aktivita byla pro žáky asi nejvíce zábavná, neboť si museli na sebe navléci různé věci (pláštěnku, potápěčské brýle, šátek, igelitový pytel) pro zvýšení své ochrany a přežití v nepříznivých podmínkách.
Celé dopoledne bylo velmi pestré, a žáci si tak odnesli nejen nové dovednosti, ale také zážitky a cenné poznatky, které jim mohou v budoucnu pomoci v krizových situacích.
Do branných dnů byli zapojeni i pedagogové, kteří absolvovali seminář na téma ochrany měkkých cílů. Dopolední sezení s Mgr. Pavlem Černým, pplk. v. v. bylo stejně jako akce pro naše žáky plné informací, ale i praktických ukázek, jak v krizové situaci jednat. Děkujeme všem organizátorům a instruktorům za jejich profesionální přístup.
 
Bc. Veronika Antončíková, třídní učitelka 7.B