Úvodní strana » Aktuality » Novinky » Besedy pro rodiče

Besedy pro rodiče

Vážení rodiče, 
dovolujeme si Vás pozvat na besedy:
 
1. RIZIKOVÉ FAKTORY V ŽIVOTĚ NAŠICH DĚTÍ  aneb Co je a není šikana a jaké jsou hlavní kroky při jejím odhalování a řešení
Datum konání: 15. 6. 2021
Čas zahájení: 15:00, sraz na vrátnici školy, setkání  proběhne prezenčně ve škole
Doba konání: 2 hodiny
v rámci projektu Šablony OP PPR pro ZŠ Hovorčovická pod reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001365
 
2. DĚTI S PROBLÉMOVÝM CHOVÁNÍM aneb Co nebo kdo za to může a co s tím…
Datum konání: 22.6.2021
Čas zahájení: 15:00, sraz na vrátnici školy, setkání  proběhne prezenčně ve škole
Doba konání: 2 hodiny
v rámci projektu Šablony II OP PPR pro ZŠ Hovorčovická pod reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001678
Obě Komunitně osvětová setkání se uskuteční za účasti PhDr. et. Mgr. Jiřiny Hradecké a Bohdana Fuky.
 
Přihlášky k jednotlivým akcím zasílejte paní dr. Hradecké na email: jirina.hradecka@zshovorcovicka.cz, účast je omezená na 12 účastníků.  
 
Pozn. S ohledem na aktuálně platná mimořádná opatření je nutné doložit níže uvedené čestné prohlášení. 
 
V Praze dne 19. 5. 2021
 
 
Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy
 
 
logolink-OP-PPR.jpg