Úvodní strana » Aktuality » Aktivity » Mezigenerační setkání

Mezigenerační setkání

Každoročně jsou děti ze školní družiny zvané na Den dětí do Domova seniorů Mirovická. Nejinak tomu bylo i letos. Děti ve venkovním areálu domova plnily úkoly na jednotlivých stanovištích, kde na ně dohlíželi senioři a děti pak za splněné úkoly sbíraly razítka. Poté co úspěšně prošly všemi stanovišti, získaly diplom a něco na zub. Opět zde nechyběly záchranné složky a hasiči, kteří si pro děti připravili pěnu. V závěru si všichni užili hudební show s Bobíkem.
 
Za kolektiv vychovatelek ŠD Lenka Járková