Úvodní strana » Aktuality » Aktivity » Afghánistán – multikulturní vzdělávací program pro 2. stupeň ZŠ

Afghánistán – multikulturní vzdělávací program pro 2. stupeň ZŠ

Dne 17. a 18. května se žáci devátých ročníků účastnili přednášky na téma Afghánistán. Lektor programu pocházel z této vzdálené země, tím pádem mohl žákům zprostředkovat přímou zkušenost.
V první části přednášky se žáci seznámili s životním osudem lektora, který před více než dvaceti lety přijel ještě do tehdejšího Československa, a rozhodl se zde zůstat, aby nemusel do boje v rodné zemi. Studoval u nás filmovou tvorbu, usadil se, založil rodinu.
Žáci se zajímali o podobu sňatků v dané zemi, jak je vůči lidem uplatňováno islámské právo a podoby běžného života občanů poté, co byl Afghánistán Američany předán zpět do rukou Tálibánu. Bylo smutné slyšet, že země, kam byli vysílání vojáci i neziskové organizace, aby obyvatelům pomohli, se rozhodnutím stažení Američanů a spojenců ze země, vrátil vývojově o dvacet let nazpět
Ve druhé polovině programu byla žákům představena řeč – paštu a darí, stejně jako písmo, včetně specifického znaku – psaní zprava do leva. Jména některých žáků byla dokonce napsána na tabuli. Velký ohlas sklidilo také promítání dokumentu, který seznamoval diváky nejen se situací a postavení žen v Afghánistánu
Pan lektor měl vynikající češtinu, byl milý a k žákům přistupoval přátelsky. Snažil se žáky přesvědčit, že by za každou cenu měli chránit demokracii ve své zemi, protože Afghánistán tuto výsadu ztratil právě s opětovným nástupem Tálibánu k moci.
 
Ze společně stráveného času budou všichni jistě čerpat nejen při hodinách zeměpisu.
 
Mgr. Barbora Bejvlová a PhDr. Kristýna Bejlková