Úvodní strana » Aktuality » Novinky » Adventní zájezd do Lipska

Adventní zájezd do Lipska

Milí žáci, vážení rodiče,
 
ráda bych Vám touto cestou nabídla možnost účasti na jednodenním adventním zájezdu do Lipska (SRN), který se bude konat v pátek 9. 12. 2022 (odjezd v ranních hodinách od školy, příjezd ve večerních hodinách tamtéž) pro zájemce z řad žáků a žákyň druhého stupně.
 
První zastávkou na naší cestě bude památník bitvy národů s pravoslavným kostelíkem, který se nachází na okraji města. Následně proběhne prohlídka historického centra města, kde navštívíme tyto památky: Stará radnice; Stará váha, burza, kde je nyní koncertní síň s pomníkem J. W. Goetha; pasáž Mädler - Passage se sousoším Fausta s Mefistem, gotický kostel sv. Tomáše a kostel sv. Mikuláše. Prohlídku zakončíme na adventních trzích, kde budete mít osobní volno na nákupy a ochutnání místních vánočních specialit.
 
Cena zájezdu je 890 Kč a zahrnuje dopravu zahraničním autobusem, veškeré poplatky spojené s dopravou (parkovné, mýtné, daň SRN), pojištění léčebných výloh a průvodce.
 
Podrobný program s bližšími informacemi a přihlášku naleznete v příloze níže, pro více informací mě kontaktujte prosím na e-mailu: simona.sarkoziova@zshovorcovicka.cz či prostřednictvím systému Bakaláři.
 
Simona Sárköziová