Úvodní strana » Aktuality » Aktivity » Abeceda peněz - finanční gramotnost

Abeceda peněz - finanční gramotnost

Dne 23. 2. se třídy 2. AB a 4. AB účastnily vzdělávacího programu o finanční gramotnosti s názvem Abeceda peněz, který organizuje Česká spořitelna.
Lektoři si v úvodu hodiny povídali s dětmi o rozdílu mezi příjmy a výdaji, o tom, k čemu je dobré chodit do práce, co všechno maminka s tatínkem platí a proč s penězi šetřit. Žáci se seznámili s pojmy: banka, spoření, papírové peníze - bankovky, kovové peníze -  mince, hotovost, příjem, výdaj, výplata.
Hravou formou si vyzkoušeli, jaké výdaje dospělí denně musí řešit. Od těch klasických za rodinný nákup až po ty nečekané, jako je oprava auta. Na interaktivní tabuli tabuli popisovali a hodnotili nejrůznější skutečné situace, kdy dochází k příjmu a výdaji (zaměstnání = plat x nakupování, cestování MHD, návštěva cukrárny) a při hře Na bankéře počítali hotovost.
V závěru hodiny děti v obdrženém pracovním sešitě vyplnily pomocí samolepek kapitolu Příjmy a výdaje. Zbylou část úkolů vypracují společně v hodinách prvouky.
Žáci 4. tříd měli podobný program, ale již trochu náročnější. Lektoři byli mile překvapeni znalostmi dětí, protože dokázaly odpovědět správně na téměř všechny otázky. Také vyluštily osmisměrku, navrhovaly si vlastní platební karty. Nejvíce děti zaujala virtuální prohlídka pobočky České spořitelny. Dostaly se tak do míst jinak nepřístupných, viděly, jak se počítá množství bankovek, trezory a další zajímavosti. Další úkoly v pracovních listech budou plnit při výuce společně s paní učitelkou.
Pořad se dětem v obou ročnících moc líbil a získané znalosti budou dále uplatňovat v reálném životě.